Polskie płazy

Płazy to zwierzęta wodno-lądowe.

Polskę zamieszkuje 18 gatunków płazów. Wszystkie podlegają ochronie prawnej na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U. 2004 nr 220 poz. 2237).

 

PŁAZY POLSKIE

ogoniaste

bezogonowe

salamandra plamista

traszka zwyczajna

traszka grzebieniasta

traszka górska

traszka karpacka

kumak nizinny

kumak górski

grzebiuszka ziemna

ropucha szara

ropucha zielona

ropucha paskówka

rzekotka drzewna

żaba dalmatyńska

żaba moczarowa

żaba trawna

żaba jeziorkowa

żaba wodna

żaba śmieszka

 

Ikona obiektów Galeria obrazów
Nie wczytano obrazów
Ikona obiektów Album polskich płazów
Pokaż salamandra plamista obraz
salamandra plamista
Pokaż traszka zwyczajna obraz
traszka zwyczajna
Pokaż traszka grzebieniasta obraz
traszka grzebieniasta
Pokaż traszka karpacka obraz
traszka karpacka
Pokaż traszka górska obraz
traszka górska
Pokaż kumak górski obraz
kumak górski
Pokaż kumak nizinny obraz
kumak nizinny
Pokaż grzebiuszka ziemna obraz
grzebiuszka ziemna
Pokaż ropucha szara obraz
ropucha szara
Pokaż ropucha zielona obraz
ropucha zielona
Pokaż ropucha paskówka obraz
ropucha paskówka
Pokaż rzekotka drzewna obraz
rzekotka drzewna
Pokaż żaba dalmatyńska obraz
żaba dalmatyńska
Pokaż żaba moczarowa - ubarwienie godowe obraz
żaba moczarowa - ubarwienie godowe
Pokaż żaba trawna obraz
żaba trawna
Pokaż żaba jeziorkowa obraz
żaba jeziorkowa
Pokaż żaba wodna obraz
żaba wodna
Pokaż żaba śmieszka obraz
żaba śmieszka